Szivattyútechnika

 • 1. A fűtési, használati melegvíz és klimakeringető szivattyú
 • 2. Kazántáp- és kondenzvíz szivattyú
 • 3. Csőbúvár szivattyú vagy csőkút szivattyú
 • 4. Önfelszívó szivattyúk (házi vízellátás és öntézés)
 • 5. Nyomásfokozó és tüzivíz szivattyúk
 • 6. Szennyvízszivattyúk
 • 7. Víztelenítő, medence-, pinceürítő és átemelő szivattyú
 • 8. Csigaszivattyú

A fűtési, használati melegvíz és klimakeringető szivattyú

Fűtési, használati meleg víz és klimakeringető szivattyúknál megkülönböztetünk nedves tengelyű és száraztengelyű szivattyút. Nedves tengelyű és száraztengelyű szivattyúk egyaránt alkalmasak fűtési és hűtési rendszerek üzemeltetésére. A fűtési és hűtési szivattyúk által keringtetett vízhőfok hőfok tartománya átlagosan -10°C-tól a 130°C-ig terjed.

A fűtési és hűtési rendszereknél alkalmazunk egyes illetve ikerszivattyúkat. Ezen szivattyú típusok kiválasztásánál figyelembe kell venni a ráfolyási értéket, a kívánt emelőmagasságról szállított vízmennyiséget, illetve hűtési rendszereknél a glycol-víz százalékos arányát.

Száraztengelyű szivattyú: Mivel a szivattyúk száraztengelyűek, ezért a szivattyú és a motor külön egységet képez. Következésképpen ezek a szivattyúk kevésbé érzékenyek a szállított közegben lévő szennyeződésekre, mint a nedves tengelyű hasonló modellek, valamint legalább kétszeres élettartammal rendelkezik.

A szivattyúk korszerű mechanikus ún. csúszógyűrűs vagy zsinóros tengelytömítéssel készülnek, karbantartást nem igényelnek.

A száraztengelyű szivattyúkat zajszintjük miatt kazánoknál és ipartelepeken használják.

Nedves tengelyű szivattyú: A nedves tengelyű szivattyúk legfontosabb előnyei közé tartozik, hogy teljes élettartamuk alatt karbantartás nélkül üzemelnek, nincs tengelytömítésük, amely a szivattyúk elsődleges hibaforrása, ill. a tengely siklócsapágyát, illetve a motor hűtését a szállított közeg biztosítja, emiatt nincs hűtőventilátora ennek köszönhetően pedig alacsony a zajszintj

Kazántáp- és kondenzvíz szivattyú

Kazántáp szivattyú: Az erőműben felhasznált gőz a kondenzátorban lekondenzálódik és a kazántáp szivattyú visszaszállítja a kazánba, ahol a folyamat újrakezdődik. Elméletileg nincs vízveszteség, valójában azonban a gőzturbina tengelytömítésein állandóan kis mennyiségű gőz a szabadba távozik, és más tömítetlenségek is lehetnek. Emiatt a tápvíz folyamatos pótlásáról gondoskodni kell, nem beszélve az erőmű indításáról, amikor is az egész rendszert fel kell tölteni a szükséges mennyiségű vízzel. A kazántáp szivattyú kiválásztasánál figyelembe kell venni a ráfolyási értéket, valamint a szállított vízhőfokát, ami maximálisan 140°C lehet.

Kondenzvíz szivattyú: A kondenzvíz szivattyú speciálisan fűtő berendezésekhez gyártott vízszivattyú. A kazánokban képződő lecsapódott víz továbbítására szolgál. A kondenzvíz szivattyú kiválasztásánál a lecsapódott vízhőfokot, valamint a ráfolyási értéket figyelembe kell venni. A maximális vízhőfok 130°C. A kondenzvíz szivattyú a kiszivattyúzott vizet a csatornába továbbítja. A lecsapódott kondenzvíz a kondenzvíz tartályba gyűlik. A kondenzvíz szivattyút a folyamatos kondenzvíz továbbítására automatikus uszókapcsolóval kell ellátni.

A kazántáp és a kondenzvíz szivattyú típusa szerint lehet függőleges illetve vízszintes tengelyű, egy- és többfokozatú.

Wilo-DrainLift Con: http://www.wilo.hu/cps/rde/xchg/hu-hu/layout.xsl/918.htm

Csőbúvár szivattyú vagy csőkút szivattyú

Ásott, fúrt kutak vízkiemelésére, öntözésre, és házi vízellátásra csőbúvár szivattyút vagy más néven csőkút szivattyút alkalmazunk. A csőbúvár szivattyú anyaga inox króm acél, kopás és korrózióálló. A szivattyú emelőmagasságát a fokozatházak (vagyis, hogy hány fokozatú a szivattyú) száma adja meg. A szivattyú üzemi helyzete függőleges, a villamos motor alul helyezkedik el, így a motor vízhűtése biztosított. A szivattyú csapágyazása vízkenésű, ezért a víz homok tartalmát figyelembe kell venni.

A vízütések ellen a legtöbb típusnál beépített visszacsapó szelep van. A szivattyú szárazon futás elleni védelméről (ha nincs gyárilag beépítve) gondoskodni kell. A szivattyú üresen (szárazon) nem járatható, mert a tömítő elem károsodik. A szivattyú tengelytömítése szilíciumkarbid kerámiából és kemény fémből készült. Kopásállósága és élettartama rendkívül hosszú.

A búvárszivattyúk beépítési mélysége: az üzemi vízszint alatt minimum 1m-el és a kút szűrőzött rétege fölé telepítsük, mert így biztosítható a motor körüli áramlás és az optimális hűtés. A szivattyúkra ajánlott akkora keresztmetszetű nyomócsövet szerelni, mint amekkora az adott szivattyú nyomócsonkja. Ha ez nem megoldható, akkor egy mérettel vékonyabb átmérőjű cső még rátehető, de a csőellenállás ugrásszerűen meg fog nőni. Ha kisebb a csőátmérő, akkor több a veszteség.

Önfelszívó szivattyúk (házi vízellátás és öntézés)

Az önfelszívó szivattyúk felszíni telepítésű szivattyúk, amelyek alkalmasak maximálisan 7,6 méter mélyről lábszeleppel, illetve mélyszívó fejjel ellátott tiszta víz kiemelésére. A szivattyú emelőmagassága és adott ponton a térfogatárama a fokozat számtól függ.

A fokozatszám megfelelő növelésével a szivattyú alkalmas házi vízellátásra és öntözésre is. A szivattyú tengelytömítése csúszógyűrűs, illetve szimmeringes kivitelű. Házi vízellátásnál a szivattyút puffer tartállyal (Hidrofor) és nyomáskapcsolóval kell felszerelni.

A szivattyú kiválasztásánál figyelembe kell venni az alábbiakat:

 • A nyugalmi vízszintet, vagyis, hogy a vízszint ahonnan szivattyúzni kívánunk, milyen mélyen helyezkedik el a telepíteni kívánt szivattyú magasságához képest. Továbbá, hogy mennyi vizet képes adni a kút egy időmennyiség alatt (általában liter/órában mérik) és mekkora vízelvételnél van a kút homokolási határa (Javasolt a szívócsonk alja és a kút alja között 1 m távolságot tartani).

   

 • Mennyi a víz homoktartalma, vagyis hány gramm/köbméter. Ivóvíz rendszereknél a maximális megengedett 2,5g/m3. Kutakból általában ennél több homok kerül a szivattyúkba.

   

 • Erősen homokoló kutaknál, ha az üzemi vízszint megengedi (7,6 méter), akkor önfelszívó szivattyúkat ajánlunk, ezeknek a homoktűrő képessége magasabb a búvárszivattyúkénál, valamint homokkopás esetén javításuk gazdaságosabb, mint a búvárszivattyúké. Gyűrűskutak esetében javasoljuk felszíni szivattyú telepítését.

   

 • Az üzemi vízszint az a szint a földfelszíntől mérve, amelyen beáll a vízfelszín a kút folyamatos szivattyúzása mellett. Ha 7,6 méternél kisebb vagy egyenlő az üzemi vízszint mélysége a taljhoz képest, akkor önfelszívó szivattyút kell alkalmazni, ha mélyebben van (vagyis, ha a vízszint több mint 7,6 méter mélyen van), akkor búvárszivattyút, vagy ejektoros szivattyút kell alkalmazni.

   

 • A vízadó hely típusánál figyelembe kell venni a vízadóhely vízmennyiségét, mélységét és a kitermelt víz hozamát és adott ponton a víznyomását (Kút típusok: ásott-, fúrtkút , ciszterna, vagy tó lehet)

   

 • Előfordulhat, hogy oldott gázok találhatók a vízben, melyek a szivattyúkban kiválnak. A kivált gázbuborékok a hagyományos centrifugál szivattyúk üzemét megnehezítik, sőt lehetetlenné is tehetik. Gázos vizekhez búvárszivattyúkat ajánlunk, melyek elmerülnek a vízben, így nincsenek szívási problémák.

   

 • Nyomásigényünk alapján az önfelszívó szivattyút úgy kell kiválasztani, hogy a geodetikus emelőmagasság és a csőellenállás összegén felül min. 2,5 bar (25 m emelőmagasság) nyomás maradjon kifolyási nyomásnak. Öntöző rendszereknél ennél nagyobb nyomásra van szükség.

   

 • Az önfelszívó szivattyú telepítésénél a fagyveszélyre figyelni kell, mert a szivattyú csigaházában maradt víz szétrepesztheti a szivattyúházat. Magyarországon a fagyveszély a talajszint alatt kb. 80cm-ig terjed, így a szivattyút erre a mélységre érdemes telepíteni, vagy téliesíteni kell (Azaz az önfelszívó szivattyú csigaházában maradt vízet le kell engedni, ha nem használják).

Nyomásfokozó és tüzivíz szivattyúk

A nyomásfokozó és tüzivíz szivattyúk alkalmazási területe a koptató anyagoktól mentes hideg és forró víz szállítása fűtő, használati meleg víz, hidegvíz, hűtővíz, nyomásfokozó, vízellátó és öntöző telepeken. Épületek hidegvíz ellátásánál nyomás esés estén nyomásfokozásra alkalmas.

Függőleges tengelyű örvény szivattyú, csúszógyűrűs tengelytömítéssel.

Szennyvízszivattyúk

A szennyvízszivattyúk alkalmazási területe a fekáliás és zagy vizek szállítása. Merülő motoros szennyvízszivattyú őrlőlapátos, illetve vágó éllel ellátott járókerékkel. Szennyszivattyú emelő magassága 6m-től, nyomó oldali csatlakozása 5/4”a-tól. Alkalmazás szerint megküldönbözetünk száraz és nedves aknás szennyszivattyút.

Szennyvízszint szabályozás, beépített gyári úszókapcsolóval. Villamos teljesítmény: 220 V-os illetve 380V-os kivitelben.

Szárazon telepített csigaházas szennyszivattyú, minden fajta szennyvíz és iszap, valamint szilárdanyag tartalmú közeg szállítására. Járókerék kialakítások: egy csatornás, több csatornás.

Szárazaknás szivattyú:

 • A szárazaknás szennyvízszivattyúnál a ráfolyást biztosítani kell. Ezen szennyszivattyú típusnál a gép a szennyvízaknán kívül helyezkedik el.

Nedvesaknás szivattyú:

 • A nedvesaknás szennyszivattyúnál a szivattyú a fekáliás vízben helyekedik el.

Víztelenítő, medence-, pinceürítő és átemelő szivattyú

Pince és medenceürítő szivattyúk beépített vízszint szabályozós úszókapcsolóval vannak ellátva. A szivattyújáró kereke az ún. vortex. A pince és medence ürítő szivattúk az átemelő szivattyúk közé tartoznak. Ezen átemelő szivattyúknak az emelési magasságuk maximálisan 6 méter. Az átemelő szivattyúk fix telepítésüek, általában zsomp aknába telepítik őket

Csigaszivattyú

A csigaszivattyú a legmegfelelőbb módja a víz és szennyvíz szállításának, emelésének. Élettartamban és hatékonyságban garantáltan felülmúl bármilyen tipusú szivattyút. Használható átemelő telepeken, szennyvíztelepeken a befolyó nyersvíz átemelésére, továbbítására valamint iszaprecirkulációs szivattyúként is.

Az Önfelszívó, excentrikus csigaszivattyú tulajdonságai:

 • Szívómélysége 8,5 m
 • Emelőmagassága alaptípus esetén 50m
 • Alacsony fordulatszám, csekély kopás
 • 40 fok dölésszögig telepíthető
 • Nagy hatásfok, akár 85%
 • A biológiai kultúrák kíméletes, folyamatos, akadálynélküli és nyomásmentes szállítása
 • Nem kell előszűrés, a szállított vízben darabos szennyeződések is lehetnek
 • Kis helyigény, nem szükséges a szívóóldali puffer medence
 • Egyszerű, robusztus szerkezet, csekély karbantartásigénnyel, hosszú élettartammal

A szivattyú a pépes, nagyviszkozítású szálas valamint a rostos anyagok szállítására alkalmas.

pageup